Historisk arkiv

Høring – NOU 2015: 10 Lov om regnskapsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt Regnskapslovutvalgets delutredning 1, NOU 2015. 10 Lov om regnskapsplikt, på høring.

Høringsfristen er 2. desember 2015.