Historisk arkiv

Nyheter

Investeringer i eiendom og infrastruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har mottatt analyser og råd fra en ekspertgruppe og Norges Bank om investeringer i eiendom og infrastruktur i Statens pensjonsfond utland (SPU).

Finansdepartementet har tidligere varslet en utredning av om det skal åpnes for at SPU skal kunne investeres i unotert infrastruktur og om den øvre grensen for eiendomsinvesteringer på 5 prosent skal økes. Departementet ba en ekspertgruppe og Norges Bank om råd. Departementet legger opp til å komme tilbake med vurderinger av unoterte investeringer i eiendom og infrastruktur for både Statens pensjonsfond Norge (SPN) og SPU i meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond våren 2016.

Ekspertgruppen har vært ledet av professor Stijn Van Nieuwerburgh ved New York University. Med seg i gruppen har han hatt Richard Stanton, professor ved University of California og Leo de Bever, tidligere leder av det statlige kanadiske investeringsfondet Alberta Investment Management Corporation.

Ekspertgruppens rapport vil bli presentert på et seminar 17. desember 2015. Professor Karin Thorburn (Norges Handelshøyskole) og senioranalytiker Øystein Stephansen (DNB) vil kommentere rapporten. Yngve Slyngstad, leder av NBIM, vil presentere Norges Banks vurderinger. Seminaret kan følges direkte på departementets nettside. Professor Stijn van Nieuwerburgh vil også innlede om rapporten på et frokostmøte 18. desember i regi av Norske Finansanalytikeres Forening.

- Fondets investeringsstrategi er utviklet over tid, basert på grundige faglige vurderinger. Jeg ser frem til en bred debatt om disse spørsmålene, sier finansminister Siv Jensen.

__________

Presentasjoner som ble holdt under seminaret:

 

Nett-tv Investeringer i eiendom og infrastruktur

Se sendingen her

Se sendingen her

___________

Les mer: