Historisk arkiv

Endring i bokføringsforskriften - Standard Audit File Tax – SAF-T

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag vedtatt endring i bokføringsforskriften, som innebærer at bokføringspliktige fra 1. januar 2020 blir forpliktet til å gjengi elektronisk bokførte opplysninger i standardisert form.

Finansdepartementet sendte i 2016 et utkast til høringsnotat utarbeidet av Skattedirektoratet; «Endringer i bokføringsforskriften mv. – Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale», på høring. Etter å ha foretatt en nærmere vurdering av høringsinnspillene, har Finansdepartementet i dag vedtatt en ny § 7-8  i bokføringsforskriften. Det følger av den nye bestemmelsen at bokføringspliktige som skal ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig etter bokføringsloven § 13 b, skal kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form. Skattedirektoratet vil fastsette det nærmere innholdet og formatet til gjengivelse av de elektronisk bokførte opplysningene i standardisert form.

Ordningen vil være frivillig frem til 1. januar 2020, hvoretter ordningen med elektronisk gjengivelse vil bli obligatorisk for de bokføringspliktige.

Se endringsforskriften her