Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2016