Historisk arkiv

Høring om forskrift om aksjesparekonto

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt forslag til forskrift om aksjesparekonto på høring. – Det skal bli enklere og mer fleksibelt for småsparere å investere i aksjer og aksjefond. Det er bra med økt eierskap i norske bedrifter, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet at aksjesparekonto skal kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Dette vil sikre en god konkurranse i markedet. I tillegg foreslås det regler om tilbyders informasjonsplikt til kontohaver, krav til avtalen om aksjesparekonto og tilbyders kontoføring. For å sikre konkurransen ytterligere, foreslås det også regler om overføring av aksjesparekonto til annen tilbyder og oppsigelse av konto.

Ordningen med aksjesparekonto ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2017. Før ordningen kan tre i kraft, må det reguleres nærmere hvem som skal kunne tilby den og hvilke tjenester som skal inngå i ordningen. Høringsfristen er  12. mai 2017.

Les mer i høring om forskriftsbestemmelser om aksjesparekonto