Historisk arkiv

Anvendelse av forordningene om EuVECA og EuSEF i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Fra 1. august vil det gjennom ikraftsettelse av nye bestemmelser i AIF-loven være mulig å etablere EuSEF- og EuVECA-fond i Norge.

EuVECA- og EuSEF-forordningen er endret gjennom forordning (EU) 2017/1991 (endringsforordningen). Disse forordningene gjennomføres i AIF-loven § 1a-1 og § 1 a-2. Endringsforordningen trer ikke i kraft i EØS-avtalen før Island og Liechtenstein har løftet sine konstitusjonelle forbehold.

Departementet har fastsatt forskrift om at EuVECA- og EuSEF-forordningene anvendes uten endringsforordningen frem til denne trer i kraft i EØS-avtalen.

Det er forventet at endringsforordningen vil tre i kraft i løpet av året.

Les mer: