Historisk arkiv

Høring – forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter.

Høringsnotatet Forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter, er utarbeidet av Finanstilsynet. Denne høringen gjelder forslag til visse justeringer i høringen om samme tema som departementet sendte på høring 10. desember 2019.

Det foreslås særlig justeringer i forslagene om utlikning av utgifter knyttet til administratorer av referanseverdier og utlikning av utgifter til tilsynet med tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Høringsfrist er 1. juli 2021.

Les nærmere om forslaget i høringsbrevet og høringsnotatet.