Historisk arkiv

Mer fleksibilitet for bankene i lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

– Lånegarantiordningen bidrar til å trygge tusenvis av arbeidsplasser over hele landet, fordi den gir mange kriserammede bedrifter tilgang på nødvendig likviditet. Vi justerer nå rammene for ordningen i samsvar med endringer i EU-reglene. I praksis innebærer dette at vi letter på kravene, slik at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet. Ifølge GIEK hadde bankene per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10, 6 milliarder kroner. De aller fleste lånene er gitt til små og mellomstore bedrifter.

Ordningen er utformet i samsvar med EU-kommisjonens midlertidige regelverk om statsstøttetiltak under koronautbruddet. Hovedregelen sier blant annet at bedrifter som har vært i økonomiske vanskeligheter, ikke kan motta statsgaranterte lån. Kommisjonen vedtok i sommer enkelte endringer i det midlertidige regelverket, blant annet åpnes det for at små bedrifter (med færre enn 50 ansatte og en omsetning eller balanse under 10 millioner euro) kan motta statsgaranterte lån selv om de har vært eller er i økonomiske vanskeligheter etter regelverkets definisjon. 

ESA har godkjent at denne endringen kan gjennomføres i Norge, slik at vilkåret om at bedriften ikke kan ha vært i økonomiske vanskeligheter delvis kan oppheves for de minste bedriftene.

Finansdepartementet foretar også noen andre justeringer i forskriften, blant annet for å klargjøre og presisere eksisterende regler for ordningen. I tillegg har det kommet innspill om enkelte andre justeringer i ordningen som departementet jobber videre med.

Les endringsforskriften