Forskrift til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. mars 2020 i medhold av lov 24. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10.

Se forskriften på lovdata.no