Forsiden

Historisk arkiv

Skal vurdere undersøkelseskommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Utvalget som vurderer oppfølging av alvorlige hendelser har derfor fått utvidet mandatet sitt til å vurdere etablering av en slik kommisjon.

- Det er altfor mange som dør og blir skadet i helsetjenesten vår som følge av alvorlige hendelser. Vi trenger gode systemer som forhindrer unødvendige feil og som gjør at vi lærer av feil som er begått, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvalget skal vurdere om en undersøkelseskommisjon er hensiktsmessig samt utrede og foreslå det juridiske og organisatoriske grunnlaget for opprettelse av en slik kommisjon.

Utvalget skal også vurdere om politiet bør ha egen helsefaglig kompetanse for å kunne etterforske alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten eller om det er tilstrekkelig å hente inn slik kompetanse når det er nødvendig.

Utvalget, som nå har fått ny sammensetning, blir ledet av professor Aslak Syse.

Les tilleggsmandaget for Syse-utvalget (pdf)

Les det opprinnelige mandatet til Syse-utvalget (pdf)

Ny sammensetning av Syse-utvalget:

 • Aslak Syse, Oslo (leder)
 • Geir Sverre Braut, Klepp
 • Helga Arianson, Bergen
 • Øystein Flesland, Rælingen
 • Siri Kristiansen, Bærum
 • Terje Nybøe, Oslo
 • Siri Wiig, Klepp
 • Torunn Grinvoll, Tønsberg
 • Solveig Eek Bistrup, Oslo
 • Jan-Roger Olsen, Kristiansand
 • Solfrid Vaage Haukaas, Bærum
 • Kirsten Toft, Sandnesjøen
 • Wasim Zahid, Bærum
 • Bjørn Hoffmann, Lillehammer
 • Grete Myhre, Bærum 

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter