Historisk arkiv

Automatisering av frikort gir kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. januar 2017 har begge de to frikortsordningene vært automatisert. Automatiseringen har frigjort ca. 160 årsverk til sammen i NAV og Helfo, ved at elektronisk innrapportering gir mindre manuelt arbeid. Det betyr kostnadsbesparelser og kortere saksbehandlingstid.

- Siden behandlere som leger, fysioterapeuter, tannleger og psykologer nå rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt rett til Helfo slipper pasienter å samle på og lever inne dokumentasjon. Det gjør at alle som har krav på frikort automatisk får det. Dermed blir saksbehandlingen enklere og raskere, både for pasienten og helsetjenesten. Gjennomsnittlig ventetid for å få frikort er nå nede i 13 dager, altså godt innenfor kravet på tre uker. Dette er en automatisk innfrielse av pasientens rettigheter. Det synes jeg er bra, sier helseminister Bent Høie.

Automatiseringen har blitt mulig fordi de fleste behandlere med refusjonsrett nå er tilkoblet Norsk Helsenett og rapporterer egenandeler og pasientdata digitalt. Så godt som 100 prosent av legene, 93 prosent av fysioterapeutene, 87 prosent av tannlegene og om lag 70 prosent av psykologene rapporterte egenandeler elektronisk ved utgangen av 2017.

Privatpersoner kan selv logge seg inn på helsenorge.no og se sine registrerte egenandeler og se hvor langt de har igjen til frikort.

Etter at begge frikortsordningene ble fullautomatisert, har det i 2017 automatisk blitt sendt ut 1,6 millioner frikort. Frikort egenandelstak 1 ble automatisert i 2010, og frikort egenandelstak 2 i 2017.