Historisk arkiv

Kjernejournal innføres i Stavanger, Sola og Randaberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg får nå tilgang til å registrere sine egne helseopplysninger i kjernejournal.

Innbyggerne i Stavanger, Sola og Randaberg får nå tilgang til å registrere sine egne helseopplysninger i kjernejournal.

- Rask tilgang til grunnleggende og avgjørende helseopplysninger kan redde liv og forhindre feilmedisinering. Derfor er kjernejournal et viktig verktøy i en akuttmedisinsk situasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helsepersonell bruker i dag mye tid på å innhente helseopplysninger, fordi pasientenes journaler ligger på hvert enkelt sted der pasienten er behandlet. Kjernejournal er en ny elektronisk løsning som samler noen utvalgte og viktige helseopplysninger på ett sted. Det gjør at relevant helsepersonell nå får rask tilgang til viktige helseopplysninger uavhengig av hvor pasientene tidligere har vært. Innbyggerne kan selv se sin kjernejournal ved å logge seg på den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Her er det også mulighet for å reservere seg mot at det opprettes en kjernejournal med informasjon, for dem som ønsker det.

- Her på Vestlandet er vi flinke til å sette pasienten i sentrum og å tilby moderne e-helsetjenester. Vestlandspasienten.no har vi allerede fått i Stavanger-området. Der kan du selv gå inn å se hvilke timeavtaler du har, og i løpet av 2014 skal alle innen Helse Vest ha denne tjenesten, sier Høie.

Stavanger, Sola og Randaberg er det andre området i Norge som nå får innført kjernejournal. Høsten 2013 ble det innført i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. På grunnlag av erfaringer fra disse to testområdene skal ordningen evalueres før det blir en landsdekkende tjeneste.

Les mer om Kjernejournal.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med ordførerne i Sola og Stavanger fikk i dag demonstrert hvordan kjernejournal fungerer på Stavanger legevakt.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sammen med ordførerne i Sola og Stavanger fikk i dag demonstrert hvordan kjernejournal fungerer på Stavanger legevakt. (Helse- og omsorgsdepartementet)

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter