Historisk arkiv

Brexit: Forskrift sikrer fortsatt opphold for briter i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har nå vedtatt endringer i utlendingsforskriften som sikrer rett til fortsatt opphold for britiske borgere som bor i Norge og deres familiemedlemmer.

Forskriften sikrer en videreføring av rettighetene for alle som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet før Storbritannias uttreden, i tråd med Separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Forskriften gjelder alle som har oppholdsrett eller varig oppholdsrett i Norge ved utløpet av overgangsperioden 31. desember 2020. Forskriften gjelder også britiske borgere som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende i Norge, men som ikke er bosatt her (grensearbeidere).

Personer som er omfattet av regelverket må søke om oppholdstillatelse eller permanent oppholdstillatelse innen utgangen av 2021. Søknaden fremmes i UDIs søknadsportal og vil være gebyrfri.

Britiske borgere som vil flytte til Norge etter Storbritannias uttreden, må søke om oppholdstillatelse etter utlendingslovens ordinære bestemmelser som gjelder for tredjelandsborgere.

Forskrift og rundskriv:

G-32/2020 – Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU

Mer informasjon om søknadsprosedyren og rett til opphold for britiske borgere i Norge (UDI)