Historisk arkiv

Høringsfristen til høring om domstolstruktur utsettes med én måned

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Departementet har besluttet å utsette høringsfristen i høringen om Domstolkommisjonens utredning NOU 2019: 17 Domstolstruktur og et alternativt forslag fra departementet om bare å endre tingrettenes rettskretser i tråd med flertallet i kommisjonens forslag fra 2. mai til 2. juni.

Høring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven