Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Foreslår å endre forvaltningsloven for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen vil gjøre det lettere for offentlige etater å dele taushetsbelagt informasjon seg imellom, og sender i dag på høring et forslag om endringer i forvaltningsloven. Endringene er viktige for flere felt, særlig arbeidslivkriminalitet.

– Vi trapper nå opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ved å gjøre det enklere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger seg imellom, vil vi gjøre det lettere å avdekke at noen har vært innblandet i kriminell virksomhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Med regjeringens forslag, vil offentlig ansatte som er underlagt forvaltningsloven, i større grad kunne dele taushetsbelagte opplysninger med andre organer som har behov for opplysningene. Dette vil for eksempel gjelde deling med aktuelle kontrollmyndigheter når man får vite at noen har vært innblandet i kriminell virksomhet.

– Når Arbeidstilsynet, Nav, Skatteetaten og politiet får bedre mulighet til å utveksle opplysninger seg imellom, blir det enklere å avdekke arbeidslivskriminalitet. Vi skal ha et seriøst arbeidsliv i Norge, og dette er et viktig grep for å unngå at useriøse aktører får mulighet til å utnytte arbeidstakere, ødelegger arbeidsmarkedet og svindle det norske samfunnet for milliarder av kroner hvert eneste år, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

På de syv a-krimsenterne rundt om i landet arbeider politiet, Arbeidstilsynet, Nav og Skatteetaten sammen for å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Senterne har lenge ønsket mulighet til å dele mer taushetsbelagt informasjon i arbeidet sitt, men lovverket har skapt utfordringer for dette.

– Når noen velger å unndra skatt, betyr det at det at skattebyrden blir større for de som er ærlige. Skatt og avgift utgjør 91,7 prosent av inntektene på statsbudsjettet, og er avgjørende for å finansierer velferdssamfunnet vårt. Dette handler ikke om å betale mest mulig skatt, men om at alle må bidra med å betale riktig skatt, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).