Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Justis- og beredskapsministerens orientering 6. januar 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

God onsdag ettermiddag, alle sammen!

De siste ukene har vi sett en tydelig smitteøkning i Norge og også at viruset har endret seg

Dette er en utvikling som gir grunn til bekymring, men det er også noe vi har vært forberedt på at kunne skje.

Regjeringen har fortløpende iverksatt ulike tiltak basert på hvordan vi kan begrense smittespredningen, for å begrense antall dødsfall og antall syke og sikre et helsevesen som har kapasitet til å ta vare på alle som trenger det.

Og som bidrar til at alle som kan, skal kunne leve et mest mulig normalt liv.

Vår jobb er å tenke fremover og sørge for at vi har de verktøyene vi trenger til enhver tid.

***   

Vi har av den grunn fortløpende siden 12. mars fremmet nye lover og forskrifter i takt med utviklingen.

Og siden november har regjeringen derfor også jobbet med et mulig lovforslag om portforbud, slik vi blant annet har sett at enkelte andre land har måttet iverksette.

Et slikt lovforslag, som selvsagt må vedtas av Stortinget, vil kunne gi regjeringen fullmakt til å forby eller begrense det å bevege seg ute der andre også kan ferdes. Altså en plikt til å holde seg hjemme.

La meg med en gang si at det per i dag ikke er aktuelt å innføre portforbud, eller noe som ligner på et portforbud.

Dette er noe vi håper aldri blir nødvendig.

Det vil først være aktuelt i ekstreme tilfeller, som hvis det er svært høye smittespredning og et sprengt helse- og omsorgssystem.

Slik er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt.

Derfor sender vi i slutten av denne uken på høring et  lovforslag for å sikre at vi får en så grundig og åpen debatt som mulig rundt dette svært inngripende tiltaket.

Og vi gjør det nå for å sikre at vi skal kunne handle raskt hvis det blir behov for det.

Et portforbud kan innrettes på ulike måter, både geografisk, med tanke på hvor strengt det skal være, når på døgnet det skal gjelde og hvor lenge det skal vare. Dette vil høringsforslaget beskrive nærmere.

Men fordi en bestemmelse om portforbud kan åpne for svært inngripende tiltak, kommer vi til å foreslå et system hvor Stortinget selvsagt involveres, slik at de har mulighet til å oppheve regjeringens portforbud.

Høringsforslaget sendes altså ut senere denne uken.

***

Så er det altså slik at det fra lørdag 2. januar ble innført en plikt til å teste seg for alle som kommer til Norge.

Dette gjorde vi fordi vi ser at det er fare for økt smittespredning av den nye varianten av viruset. Og fordi mange skulle ut og reise etter ferien.

Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

Testkapasiteten ved grensen økes fortløpende, så langt mulig skal testing skje på flyplassen eller annen grensestasjon.

Reisende må ankomme Norge via bestemte grensestasjoner, som en finner en oversikt over på regjeringens korona-nettsider.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt.

***

2. januar ble også det digitale reiseregisteret innført, slik at vi får registrert digitalt alle som reiser til Norge.

Løsningen erstatter den midlertidige, papirbaserte løsningen.

Alle som passerer grensen, også norske statsborgere, som hovedregel skal registrere seg.

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

De reisende blir kun bedt om å registrere opplysninger som er nødvendige for å oppnå disse formålene.

Dataene er lagret sikkert, og blir slettet etter 20 dager. 

Registeret sikrer at alle følger karanteneplikten og gjør det enklere å drive smitteoppsporing.