Historisk arkiv

Koronasituasjonen: Pressekonferanse med Mæland, Høie og Nybø onsdag 6. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og næringsminister Iselin Nybø inviterer til pressekonferanse i morgen klokka 1400. Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede.

Nett-tv Koronasituasjonen: Pressekonferanse med Mæland, Høie og Nybø onsdag 6. januar

Se sendingen her

Se sendingen her

Pressekonferansen overføres direkte på regjeringen.no.

Sted: Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Oppmøtetid: Onsdag 6. januar klokka 13.45. Ta med gyldig pressekort og ID. 

Presse som ikke har anledning til å møte, eller ikke ønsker å komme på grunn av smittefare, kan sende inn spørsmål til jdinfo@jd.dep.no med teksten PK0601 i emnefeltet. Spørsmålene må være oss i hende senest kl. 14.15. Avsenderadressen må være registrert hos et mediehus, eller det må oppgis frilansoppdrag. Vi kan dessverre ikke garantere at alle spørsmålene blir stilt i pressekonferansen.

Om sendingen

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Du kan følge den direkte på www.regjeringen.no. Der kan også videofila lastest ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22248845 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgende embedkode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/xbpcnkps/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Tiltak for å hindre spredning

Flere omfattende tiltak er innført for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen. Departementene har også innført egne tiltak for å hindre spredning blant besøkende og ansatte. Derfor ber vi redaksjonene begrense oppmøte av journalister og fotografer til et minimum. Dersom oppmøtet er større enn lokalets reduserte kapasitet, kan pressen bli henvist til å følge pressekonferansen digitalt.

Folkehelseinstituttets nettside har mer informasjon om smittevern

Pressekontakter:

For justis- og beredskapsdepartementet: Kommunikasjonsrådgiver Raheela Chaudhry, 918 83 568.

Helse- og omsorgsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey Bugge Tenden 900 91 062.

For næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Camilla Pettersen, 951 05 064.