Historisk arkiv

Skal lære om vold og seksuelle overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å sikre at alle lærerstudenter vet hva de skal gjøre hvis de oppdager at barn har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep, foreslår regjeringen å endre forskriften til lærerutdanningene.

– Det er avgjørende at lærere som møter barn og unge har kunnskap om hvordan de skal se og fange opp ofre for vold og overgrep, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Endringen innebærer at det er et krav at lærerutdanningene skal sikre at deres studenter har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, inkludert vold og seksuelle overgrep mot barn. På bakgrunn av faglige vurderinger skal de raskt kunne iverksette nødvendige tiltak.

– Selv om vi vet at mange institusjoner allerede vier denne tematikken plass, har ikke overgrep vært direkte nevnt i retningslinjene for barnehage-lærerutdanningen. Med denne endringen klargjør vi at kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn skal være en del av lærerutdanningene, sier Røe Isaksen.

Endringen er en del av regjeringens tiltaksplan En god barndom varer livet ut.

Den inneholder 43 tiltak for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Hovedmålsettingen med planen er å forebygge og hindre at barn og ungdom utsettes for vold og seksuelle overgrep. Barn og ungdom som utsettes for vold og overgrep skal sikres tidlig og riktig hjelp, uavhengig av hvor i landet de bor.

Forslag til endringer er nå sendt ut på høring. Høringsfristen er 28. november 2015.

I høringsnotatet omtales ikke Grunnskolelærerutdanningen (GLU). Det er fordi det arbeides med en større omlegging i forbindelse med innføring av 5-årig mastergrad. I den nye rammeplanen for GLU tas det sikte på å legge inn likelydende endringer om vold og seksuelle overgrep som for de andre lærerutdanningene.