Historisk arkiv

Enklere å viderebruke offentlige data

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre offentleglova for å gi enklere tilgang til offentlige data. – Forenklingene vil styrke mulighetene for innovasjon i næringslivet og gi et åpnere samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger i dag fram en lovproposisjon til Stortinget om endringer i offentleglova.

Det foreslås blant annet å skjerpe inn reglene for hvor mye man kan ta betalt for å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig og det foreslås strengere krav til åpenhet om hvordan gebyret er beregnet og grunnlaget for å ta betalt.

I tillegg foreslås det å innføre krav om at når offentlig informasjon skal gjøres tilgjengelig for andre, så skal det skje i alle eksisterende formater og språkversjoner - inkludert maskinleselige formater.

- Offentleglova er laget for papirdokumenter. Nå slår vi fast at offentlige data skal være tilgjengelig i maskinlesbar form slik at datamaskinene kan forstå det. Dette vil gjøre det enklere for private aktører å utvikle nye IKT-løsninger som vi alle kan ha glede av, sier Sanner.

Forslaget er en oppfølging av EUs endringer i sitt direktiv om viderebruk av offentlige data.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å håndheve disse bestemmelsene, i samråd med Justisdepartementet som forvalter loven.