Prop. 111 L (2015–2016)

Endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet)

Lovproposisjon om endringer i offentleglova, på bakgrunn av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget