Høring - endringer i offentleglova - viderebruk av informasjon og gjennomføring av EUs endringsdirektiv til viderebruksdirektivet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender forslag til endringer i offentleglova med forskrifter på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2014