Historisk arkiv

Vil ha bedre etter- og videreutdanningstilbud i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det kan være vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse i distriktene. I tillegg kan det være utfordrende å tilby god etter- og videreutdanning i små bedrifter. Derfor får fylkeskommunene nå midler til å koble næringslivets behov for kompetanse med et relevant etter- og videreutdanningstilbud.

Tilgang på kompetent arbeidskraft er en forutsetning for vekst og verdiskaping i hele landet. I distriktene, hvor arbeidsmarkedene er små og avstanden til utdanningstilbyderne ofte er lang, kan det være vanskelig for både folk og næringsliv å få tilgang til relevant etter- og videreutdanning. Derfor lanserer regjeringen tiltaket "Kompetansepiloter". Der får fylkeskommunene penger til å utvikle nye tiltak for å koble næringslivets behov for kompetanse med lokale og regionale etter- og videreutdanningstilbud.

– Hvis vi skal ha innovative bedrifter i hele landet også i fremtiden, må de ansatte få mulighet til å oppdatere seg og videreutvikle kompetansen sin. Disse pilotene gir fylkeskommunene en mulighet til bygge bro mellom det lokale næringslivet og utdanningstilbyderne i regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Regjeringen setter av 16,4 millioner kroner til dette i budsjettet for 2020. Ordningen er planlagt å vare i tre år. Fylkeskommunene kan teste ut ulike modeller, slik at vi får kunnskap om hva som virker og hva som ikke virker.

– Mangel på kompetanse kan svekke mulighetene for å utvikle nye næringer i distriktene. Derfor er det avgjørende at etter- og videreutdanning er tilgjengelig der folk bor, og at utdanningen som tilbys svarer på behovene som offentlige og private virksomheter har, sier Mæland.  

Se også: 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00