Historisk arkiv

5G-auksjon i september – viktig for norsk konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Nå er vi klare med endelige rammer til den største auksjonen av viktige 5G-frekvenser i Norge noensinne. Dette vil bety mye for distriktene og norsk konkurransekraft i årene fremover, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Direktør i Nkom, Pål Wien Espen, og statsråd Linda Hofstad Helleland
Direktør i Nkom, Pål Wien Espen, og statsråd Linda Hofstad Helleland Foto: KMD

Statsråden deltok på Nkoms nettmøte 9. juni der auksjonsreglene for den viktige 5G-auksjonen ble lagt frem. Auksjonen har startskudd 27. september.

– Dette er en viktig milepæl og et stort steg på veien mot auksjon i september. Jeg ser frem til at disse frekvensene blir tildelt og tas i bruk. De er avgjørende for bredbåndsdekningen og for norsk konkurransekraft, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Ressurser i to frekvensbånd inngår i auksjonen, henholdsvis omkring 2,6 GHz og 3,6 GHz. I et nettmøte fra Lillesand i dag la distrikts- og digitaliseringsministeren og Nkom frem de endelige auksjonsreglene og vilkårene for tildelingen.

– Regjeringen satser på å få raskt bredbånd til alle husstander og virksomheter i Norge. Det er viktig å utnytte disse frekvensressursene best mulig for å nå dette målet. Gjennom denne auksjonen vil vi tilby en rabatt på prisen auksjonsdeltagerne betaler for frekvensene, mot at de påtar seg en forpliktelse til å gi dekning med raskt bredbånd i områder som ikke har dette i dag. Dette kan utløse et bidrag på hele 560 millioner kroner til slik utbygging. Dette vil bety mye for Distrikts-Norge, sier Helleland.

Regjeringen legger opp til at utbygging av raskt bredbånd i distriktene kan komme i gang tidligere og allerede fra 1. januar 2022.

- Vi gjør også grep for å styrke konkurransen. Selv om tillatelsene for eksisterende frekvensbruk ikke utløper før 31. desember 2022, vil 5G-tillatelsene i det viktige 3,6 GHz-båndet, være gyldige allerede fra 1. januar 2022. De nye innehaverne kan ta frekvensene raskt i bruk, så lenge de sørger for ikke å forstyrre eksisterende bruk i båndene. Dette legger til rette for raskere 5G-etablering og økt konkurranse i markedet, sier Helleland.

- Vi vil også tilby et nytt bånd for private 5G-nett, sier Helleland.

Det er foretatt en konkretisering av vilkår for leveranse av spesialløsninger eller utleie av spektrum i 3,6 GHz-båndet til virksomheter som har særlige behov, f.eks. lukkede private 5G-nett til bedrifter. Det etableres en plikt til å gi tilgang i avgrensede geografiske områder både for industri og næringslivs­aktører og for øvrige private og offentlige virksomheter. Nkom kunngjør i denne forbindelse også at de vil åpne for å tildele dedikerte frekvenser i båndet 3,8-4,2 GHz på rimelige vilkår direkte til virksomheter med spesialbehov.  

– Jeg er opptatt av å tilrettelegge for at ulike virksomheter, og ikke minst norske industri­bedrifter, skal kunne utnytte 5G-teknologi for å effektivisere driften, forbedre produktiviteten og øke verdiskapningen. Økt digitalisering, økt datafangst og databasert næringsutvikling er viktig for landet, og det er også et av hovedformålene med 5G, sier Helleland.

Høring om lokale 5G-nett i 3,8-4,2 GHz

Endelige vilkår for 5G-auksjonen som starter 27. september