Historisk arkiv

Den største 5G-auksjonen starter i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

I dag starter auksjonen av de viktigste 5G-frekvensene i Norge. - Bruk av disse frekvensene vil bety mye for tilgang til raskt bredbånd i distriktene, og at næringslivet kan styrke sin konkurransekraft og utvikle nye, spennende tjenester til innbyggerne, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringen lanserte en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd og 5G i februar i år. I dag går klarsignalet for den viktige auksjonen.

Auksjonen omfatter en stor mengde frekvensressurser, til sammen 590 MHz med spektrum i to frekvensbånd omkring 2,6 GHz og 3,6 GHz. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører auksjonen.

Auksjonsdeltagerne kan påta seg forpliktelse til å levere raskt bredbånd til husstander og virksomheter som ikke har et slik tilbud i dag. Det gis rabatt på provenyet som skal betales for frekvensene, mot at tilbyderne forplikter seg til å etablere raskt bredbånd for minst det beløpet rabatten utgjør. Dette kan utløse inntil 560 millioner kroner til å gi tilbud om fast trådløst bredbånd med datahastighet på minst 100 Mbit/s der dette mangler.

– Frekvensene som nå tildeles vil bidra til å gjøre den digitale grunnmuren enda bedre. Gode mobilnett og utrulling av 5G har stor betydning for innovasjonskraften til norsk næringsvirksomhet og for regjeringens mål om å sikre alle tilgang til raskt bredbånd i løpet av de nærmeste årene. Jeg er glad for at disse viktige frekvensene nå tildeles, sier Helleland.

Ytterligere informasjon finnes hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

For presse:

Ta kontakt på telefon 22 24 25 00 eller på ke@kmd.dep.no