Forsiden

Historisk arkiv

Historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

− Regjeringen lanserer i dag en historisk satsing på høyhastighetsbredbånd i distriktene. Norge skal bli best i verden på digitalisering, da trengs målrettet satsing på raskt bredbånd til områder som ikke har et slikt tilbud i dag, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Det nye grepet regjeringen nå tar, er en slags byttehandel med tilbyderne av mobiltjenester som ønsker tilgang på viktige 5G-frekvenser som skal auksjonere bort. Selskapene får inntil 560 millioner i rabatt, mot at de bygger ut høyhastighetsbredbånd (100 Mbit/s) for minst tilsvarende beløp i distriktene.

Norge har den beste mobil- og bredbåndstilgangen i Europa. Det ambisiøse målet til regjeringen fra 2016 om 100 Mbit/s til 90 prosent av husstandene innen utgangen av 2020, er nådd.

− Men det er desto vanskeligere å være den som ikke har god nok tilgang. Derfor er dette tiltaket så viktig. Jeg gleder meg til å se at enda flere folk og bedrifter vil få tilbud om høyhastighetsbredbånd med denne viktige distriktssatsingen, sier Helleland.

Rekordhøy satsing på bredbånd

Teleselskapene investerer over 10 milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnett i Norge.

Staten bidrar i områder uten kommersielt grunnlag for utbygging. Pakken på inntil 560 millioner kroner kommer i tillegg til ordinære tilskuddsmidler i 2021. Til sammen kan dette bety over 800 millioner kroner til utbygging i distriktene. Det vil være mer enn dobbelt så mye som i 2020, som også var et rekordår.

− Dette vil styrke næringslivets konkurransekraft, spesielt i distriktene. Distrikts- og digitaliseringspolitikken henger sammen, og tiltakene gir grunnlag for økt produktivitet, økonomisk vekst og økt velferd. Selv om de fleste har et godt grunnleggende tilbud, er det fortsatt steder uten høyhastighetsbredbånd. Denne satsingen vil gi et bedre tilbud til veldig mange, sier Helleland.

Digitalisering gir store muligheter

Gode bredbåndsnett er viktig for konkurransekraften til næringslivet. Globalt er det et kappløp om å være først ute med 5G-teknologien. Digital verdiskaping skjer over hele landet, både i byene, tettsteder og i mer spredtbygde områder.

Fremtidsrettet infrastruktur som fiber og 5G er under full utbygging. 5G er rullet ut flere steder i Norge, og piloter kjøres over hele landet: 5G testes i havbruk på Frøya, i autonome ferger i Trondheim og i ambulanse på Elverum, for å nevne noen få eksempler. Teknologier som 5G, tingenes internett og kunstig intelligens, vil være viktig for den datadrevne økonomien.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil sende detaljerte auksjonsregler på høring om kort tid. Det er viktig at selskapene som investerer store beløp får god tid til å forberede en så viktig investeringsbeslutning. Selve 5G auksjonen kommer over sommeren.

Nkom inviterer til digitalt informasjonsmøte om 5G-aksjonen fredag 5. februar klokka 10.