Elektronisk kommunikasjon

5G

Femte generasjons mobilnett – 5G – skal gi bedre tjenester og nye bruksområder. Det vil være fundamentet for "tingenes internett" - en verden der alt fra biler og hvitevarer til bleier kan være tilkoblet internett.

5G er betegnelsen på den nye mobilteknologien som i årene fremover skal tas i bruk i mobilnettene. Generasjonsbegrepet er brukt for å betegne utviklingen innenfor mobilkommunikasjon. NMT-nettet, som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, var første generasjon. På 1990-tallet kom GSM (2G). Et stykke innpå 2000-tallet kom 3G (basert på standarden kalt UMTS), og i dag har vi avanserte 4G-nett (også betegnet LTE).

Vil bidra til å løse oppgaver på en annen måte enn i dag

5G-nett vil bli brukt til å løse oppgaver i bransjer og samfunnssektorer på en helt annen måte enn i dag. Nettene vil kunne bygges slik at tilbyderne enkelt kan sette opp spesialtilpassede tjenester (virtuelle nett) for ulike formål, alt ved bruk av en og samme generelle nettverksinfrastruktur. Dette blir kalt skivedelte nett. Software får større betydning på bekostning av spesialisert hardware.

Med en slik oppbygning vil det kunne tilbys "skreddersydde" tjenester for blant annet kommunikasjon, styring, prosessover­våking – tjenester som vil være attraktive for nød- og beredskaps­brukere og virksomheter i blant annet transportsektoren, produksjonsindustrien, jordbruket og helsesektoren.

Pilotprosjekter

Norges og Skandinavias første 5G-pilotprosjekt startet offisielt i november 2018 på Kongsberg i regi av Telenor med flere samarbeidspartnere. Her skal det blant annet testes ut selvkjørende busser knyttet til et 5G-nett samt løsninger for nødkom­mu­nika­sjon, e-Helse og droneanvendelser. Telia åpnet en 5G-pilot i Oslo i desember 2018.

I dag er befolkningen storbrukere av mobilkommunikasjon og særlig 4G-tjenester. 4G vil være med oss i mange år fremover, også lenge etter at neste generasjon har blitt lansert. Fra ca. 2020 og videre fremover vil det lanseres tilbud basert på ny radiotek­no­logi som tar i bruk nye frekvensbånd vi ikke anvender i dag.

Nødvendig med egnede frekvensressurser

Tilgang på egnede frekvensressurser er viktig for å kunne realisere 5G, og norske myndigheter er opptatt av å legge til rette for dette. I juni 2019 vil viktige frekvenser i 700 MHz-båndet tildeles ved auksjon. Dette frekvensbåndet er et av tre hovedbånd særlig tiltenkt fremtidig 5G-anvendelse. I 2020 står en fornyet tildeling av de store frekvensressursene i frekvensområdet 3400-3800 MHz for døren. Disse utgjør pioner­båndet for 5G og blir viktige for den tidlige utbyggingen av 5G-nett og nye 5G-tjenester.