Historisk arkiv

Legger til rette for 5G med tildeling av nye frekvenser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Den første 5G-auksjonen er gjennomført. Tilbyderne Ice, Telenor og Telia har skaffet seg viktig spektrum for videre utvikling av mobiltjenester. – Jeg er godt fornøyd med resultatet og ser frem til at disse ressursene blir tatt i bruk til det beste for befolkningen, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Auksjonen startet mandag 3. juni kl. 09.00 og omfattet spektrum i to frekvensbånd omkring 700 MHz og 2,1 GHz. Auksjonen ble avsluttet 5. juni etter 19 budrunder for å fordele spektrumsmengden, etterfulgt av spesifikke budrunder for konkret plassering av tilbydernes blokker i båndene og eventuell fordeling av ekstra dekningsforpliktelser. Resultatet ble:

  • Ice vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet og 2x15 MHz i 2,1 GHz-båndet til en samlet pris på over 337 millioner kroner.
  • Telenor vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet til 180 millioner kroner. Forpliktelser til å dekke utvalgte hovedveistrekninger er knyttet til disse frekvensene.
  • Telia vant 2x10 MHz i 700 MHz-båndet til nærmere 218 millioner kroner. Forpliktelser til å dekke utvalgte jernbanestrekninger er knyttet til disse frekvensene.

Totalt betaler de tre tilbyderne drøyt 735 millioner kroner for de tildelte frekvensene. Den ekstra dekningsforpliktelsen knyttet til riksveinettet ble ikke omsatt.

I denne auksjonen er det åpnet for at vinnerne kan velge å utsette innbetaling av deler av auksjonsprovenyet i to år mot at de forplikter seg til å investere 250 millioner kroner i ny og bedre dekning i dette tidsrommet.

– Innbyggere, offentlig sektor og næringsliv har behov for tilgang til gode mobiltjenester og bredbånd. Tildelingen av frekvensene bidrar til at tjenestetilbudet kan forbedres ytterligere og at 5G kan lanseres, sier Astrup.

Tildelingen legger til rette for 5G-utbygging, flere tjenester og enda bedre dekning langs hovedvei- og jernbanestrekninger. 700 MHz-frekvensene utgjør et av pionerbåndene som er utpekt for 5G-utbyggingen i Europa. Det er viktig for muligheten til å bygge ut 5G-tjenester med omfattende dekning. Myndighetene vil følge opp med tildeling av mer 5G-spektrum i høyere frekvensbånd de neste årene.

700 MHz-båndet inngår i konsesjonen som Norges televisjon AS (NTV) har for det digitale bakkenettet for fjernsyn frem til 2. juni 2021. I juli 2018 inngikk staten avtale med NTV om frigjøring av 700 MHz-båndet slik at disse frekvensene kan anvendes til mobilkommunikasjon allerede fra 1. november i år. Staten betaler NTV 150 millioner kroner til å dekke deler av kostandene for nødvendig ombygging av det digitale bakkenettet som følge av frekvensfrigjøringen.

Se også pressemelding fra Nkom: Norges første 5G-frekvenser tildelt ved auksjon

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00