Historisk arkiv

Korona-pandemien har gitt Norge en ny digital hverdag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Videokonsultasjoner med fastlegen, hjemmekontor og hjemmeskole har blitt den nye normalen. Dette er i ferd med å endre hverdagen vår for godt. 13. januar lanserte regjeringen statusrapporten Vår nye digitale kvardag og arrangerte temamøte om hvordan koronaen har øket digitaliseringen i hele samfunnet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland med den nye rapporten, Vår nye digitale kvardag
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland med rapporten "Vår nye digitale kvardag" Foto: KMD

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland hadde invitert deltakere fra ulike deler av samfunnet for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg i den nye digitale korona-hverdagen.

Statsministeren understreket at det har vært en styrke at landet var godt rustet til å møte denne omveltningen. Over flere år har regjeringen styrket de digitale nettene og bygget opp effektive digitale løsninger for offentlige tjenester.

På deltakerlisten sto Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge, Nav-sjef Hans Christian Holte, lektor Ida Dahl som har tatt initiativ til en Facebook-dugnad for digitale lærere, fastlege Jørgen Skavlan, Kjell Martin Holen fra Seniornett Ullensaker og Niklas Paulsen kjent som "Bølgen" i sosiale medier.

De hadde alle måtte omstille seg raskt og hadde erfart at selv med noen utfordringer på veien, så var det mye som også fungerte svært bra. Fastlegene har i dag tusenvis av videokonsultasjoner hver eneste dag, Nav har klart å håndtere en stor bølge av søknader om støtte til arbeidsledige og permitterte. Og 19-åringen "Bølgen" har benyttet pandemien til å bli verdenskjendis med sine TokTok-videoer.

– Denne rapporten er en løypemelding for hva vi har oppnådd gjennom koronaen og hva vi skal bygge videre på for å bli enda bedre, sier distrikts- og digitaliseringsminister Helleland. Jobben med å digitalisere Norge slik at vi får en enklere og bedre hverdag er vi i full gang med.

Rapporten Vår nye digitale kvardag kan lastes ned her: 
Vår nye digitale kvardag - regjeringen.no

Se opptak av nettmøtet her

Fra nettmøte, statsminister Erna Solberg
Fra nettmøte, statsminister Erna Solberg Foto: KMD