Vår nye digitale kvardag

2020 har vore eit annleis og utfordrande år. Koronapandemien har gitt store utfordringar for næringslivet, men vi har òg sett ein auke i digitaliseringstakta. Korleis kan vi ta med oss det beste frå perioden med korona inn i ein normal kvardag? Dette dokumentet er ei "løypemelding" som beskriv ein del av det som endra seg på det digitale området under koronapandemien, med eksempel til inspirasjon frå både offentleg sektor og næringslivet.

Les dokumentet