Forsiden

Historisk arkiv

Forslag til ny ekomlov skal gi gode og fremtidsrettede digitale tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Den digitale infrastrukturen bærer stadig større verdier for samfunnet. Forslag til nytt regelverk om elektroniske kommunikasjonsnett- og tjenester vil legge til rette for videre utbygging av mobil- og bredbåndsnett og konkurranse i markedene. Vi stiller også høyere og mer spesifikke krav til sikkerhet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender på høring forslag til ny lov om elektronisk kommunikasjon med forskrifter.

Ny ekomlov skal gi gode, rimelige, fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester med forsvarlig sikkerhet i hele landet, legge til rette for bedre klima og miljø og stimulere til næringsutvikling og innovasjon.

Nye reguleringsmekanismer

For å legge til rette for bredbånd med svært høy kapasitet, åpner lovforslaget for regulering av tilgang til nett og fasiliteter i og utenfor bygninger, slik at tilbydere uten sterk markedsstilling også kan pålegges tilgangsforpliktelser.

- Vårt mål er raskt bredbånd og god konkurranse i hele landet. Da er det viktig at markedsreguleringen legger til rette for bærekraftig konkurranse og i størst mulig grad sikrer en god balanse mellom behovet for forutsigbare rammevilkår, tjenestekonkurranse og investeringsinsentiver for aktørene, sier Helleland.

Styrker vernet av forbrukerne

For å sikre at samtykke ved bruk av informasjonskapsler (cookies) er frivillig og informert, foreslås kravet til samtykket skjerpet. Annet vern av forbruker videreføres, men forbedres noe. Blant annet foreslås forbud mot diskriminerende vilkår, krav til prissammenlikningstjeneste, tilgang til e-post etter oppsigelse av abonnementet, og krav til sammendrag av avtalevilkår. Brukere med funksjonsnedsettelser skal sikres likeverdig tilgang til elektroniske kommunikasjonstjenester fra alle ekomtilbydere.

- Det er viktig for denne regjeringen at alle forbrukerne ivaretas på en god måte, gjennom like og oversiktlige vilkår og informasjon om priser, og ved at de som behøver det kan få tilrettelagt tilgang. Lovforslaget styrker vernet av forbrukerne, sier Helleland.

Departementet foreslår også å opprette en uavhengig klagenemd for behandling av klager på Nasjonal kommunikasjonsmyndighets vedtak.

Loven gjennomfører EUs ekomdirektiv 2018/1972.

Høringsfristen er 15. oktober 2021.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00