Historisk arkiv

Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken. - Det er ti år siden forrige melding om en helhetlig frivillighetspolitikk. Samfunnet har endret seg og frivilligheten har endret seg. Derfor trenger vi en ny melding om den statlige frivillighetspolitikken, sier Helleland.

#frivillighetsmelding

Innspillsmøter

Arbeidet med en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken må i stor grad gjøres i samhandling med sektoren. Kulturdepartementet markerte starten på arbeidet med et innspillsmøte med frivillig sektor 12. juni i Oslo. Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte organisasjoner, sammenslutninger og miljøer som driver med eller legger til rette for frivillighet til innspillsmøtet. Det var stort engasjement både knyttet til frivillighetens økonomiske rammevilkår, lokaler til frivillig aktivitet, definisjoner av frivillig sektor og rekruttering og skolering av frivillige.

Målet med dette oppstartsmøtet var å få frivillig sektors forventninger til den kommende stortingsmeldingen. Dette var det første av flere innspillsmøter.

På møtet ba vi om innspill rundt følgende tema:

  • Hvordan kan staten best legge til rette for deltakelse og frivillig aktivitet i dag og i framtiden?
  • Hvilke temaer er de viktigst at blir berørt i en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken? 
  • Hvordan kan staten best legge til rette for nye former for frivillighet og rekruttering av unge frivillige?
  • Hvordan bør staten forholde seg til de ulike formene for frivillighet i Norge?

For å få tid til så mange innspill som mulig, ble taletiden begrenset til to minutter per innlegg.

Se opptak fra innspillsmøtet i Oslo 12. juni 2017:

Nett-tv Innspillsmøte for ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Hva skal stortingsmeldingen inneholde?

- I meldingen vil vi blant annet belyse hvordan vi kan investere i den nye ungdomsgenerasjonen gjennom rekruttering og skolering av nye frivillige, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Stortingsmeldingen skal favne bredt innenfor frivillighetens ulike roller i samfunnet lokalt, regionalt og nasjonalt. Den skal gi tydelige føringer for hvordan den statlige frivillighetspolitikken kan bli enda mer koordinert, og hvordan relasjonen mellom offentlige myndigheter og frivilligheten kan forenkles ytterligere. Meldingen vil ta for seg frivilligheten innenfor alle sektorer fra kulturfrivillighet via idrett og friluftsliv til frivilligheten som en viktig aktør innen helse- og omsorgssektoren og barne- og ungdomsfrivilligheten.

- Regjeringen ser frivillig sektor som en forutsetning for et samfunn bygget på tillit der mennesker får være aktive deltakere. Frivilligheten er også en avgjørende ressurs i velferdssamfunnet, sier Linda Hofstad Helleland.

Skriftlige innspill

Det kan også sendes skriftlige innspill eller aktuelle spørsmål til frivillighetsmelding@kud.dep.no

Vi gjør oppmerksom på at innspillene som sendes inn journalføres og regnes som offentlige dokumenter. De vil kunne bli publisert på regjeringen.no og brukt i arbeidet med den endelige stortingsmeldingen. Vi leser alle innspill vi får, men har ikke anledning til å besvare enkeltinnlegg.