Historisk arkiv

Nyheter

Norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Hva skal akademikere bruke norsk til når så mye av forskningen internasjonaliseres? Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og kulturminister Trine Skei Grande inviterer til konferanse om norsk fagspråk 13. november.

Tid: Tirsdag 13. november 2018, kl. 13.00-16.00.
Sted: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 2

Påmeldingen er nå stengt, men konferansen blir strømmet direkte her på regjeringen.no og på vår Facebookside.'

Nett-tv Norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning

Se sendingen her

Se sendingen her

Det overordnede målet for språkpolitikken er å sikre norsk som et fullverdig og samfunnsbærende språk i Norge. Universitetene og høyskolene har et lovfestet ansvar for å sikre og utvikle norsk fagspråk, et ansvar som har stor betydning for arbeids- og samfunnsliv.

Samtidig forventer regjeringen at norsk forskning og utdanning skal hevde seg internasjonalt. Universitetene og høyskolene deltar i et internasjonalt fellesskap med en kontinuerlig utveksling av studenter, forskere og forskning. Bruk av engelsk som fagspråk er i mange tilfeller en forutsetning for å lykkes. På konferansen spør vi hvordan en internasjonalt orientert universitets- og høyskolesektor på best mulig måte kan ivareta sitt ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen.

Innledere: 

  • Fredrik W. Thue, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet – storbyuniversitetet: Internasjonal excellence og/eller nasjonalt samfunnsoppdrag? Norsk fagspråk i historisk perspektiv
  • Ragnhild Ørstavik, assisterende sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening: Fagspråk og vitenskap – trenger vi et norsk medisinsk tidsskrift?
  • Terje Lohndal, professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU og UiT: Anbefalinger fra Språkrådets ekspertutvalg om framtidas språkpolitikk

 Paneldebatt:

  • Åse Gornitzka, viserektor for forsking og internasjonalisering, Universitetet i Oslo
  • Marita Kristiansen, forsker og terminolog
  • Curt Rice, rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet
  • Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, dekan ved Avdeling for mediefag, Høgskulen i Volda
  • Johan Tønnsesson, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Møte- og debattleder: Erik Aasheim

Kontaktpersoner:

Pressekontakt for forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø: Stian Stang Christiansen, Stian-Stang.Christiansen@kd.dep.no, mobil: 992 39 083

Pressekontakt for kulturminister Trine Skei Grande: Pressetelefon 902 31 093

For andre spørsmål:

Elisabeth Stavem, Kulturdepartementet, Elisabeth.Stavem@kud.dep.no

Vidar Grøtta, Kunnskapsdepartementet, Vidar.Grøtta@kd.dep.no