Historisk arkiv

Medieeierskapsloven foreslås opphevet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Opphevelse av medieeierskapsloven er en viktig forenkling for både medienæringen og staten. Forslaget etterkommer kritikken som er reist mot utformingen av medieeierskapsloven gjennom flere år, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen foreslår at medieeierskap i fremtiden bare skal reguleres etter konkurranseloven. Tilsynet med oppkjøp og sammenslåinger på medieområdet blir kun ivaretatt av Konkurransetilsynet. Konkurranseloven skal tilpasses slik at den bedre enn i dag kan ivareta mediemangfold uten at det blir behov for særregulering av medieeierskap.  

Endring av konkurranseloven er nå på høring. Denne endringen vil gjøre at tap av mediemangfold kan vektlegges direkte som skadevirkning når man behandler saker om oppkjøp og fusjoner på mediemarkedet. Tap av mangfold på grunn av svekket konkurranse gir svekket kvalitet for kundene. Dette kan gi grunnlag for å stoppe en sammenslåing. 

Det legges opp til at Konkurransetilsynet skal konsultere Medietilsynet som ekspertorgan i saker som omhandler fusjoner i mediesektoren.

Hvordan Konkurransetilsynet kan/skal legge vekt på og ivareta hensynet til mediemangfold i saker om foretakssammenslutninger, vil bli nærmere drøftet i høringsnotatet om opphevelse av medieeierskapsloven.

Med disse forslagene går regjeringen bort fra prinsippet om å regulere medieeierskapet ut fra fastlagte markedsavgrensninger. Det åpnes i stedet for at Konkurransetilsynet skal foreta reelle vurderinger av aktørene som konkurrerer i det aktuelle mediemarkedet, hvordan markedet er bygget opp og fungerer. Dette vil gi mer realistiske vurderinger av økonomiske og forretningsmessige forhold i hver enkelt sak.

Formålet med forslaget er å sørge for at mediebedriftene kan forholde seg til ett regelverk og ett tilsyn ved vurderingen av fusjoner og oppkjøp. Med denne endringen slipper mediebedriftene å gå en ekstra runde med Medietilsynet for vurdering etter medieeierskapsloven.