Høring – utkast til endringer i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Forslag til endringer i konkurranseloven er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.06.2015

Vår ref.: 15/1418

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette forslag til endringer i lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) på høring.

Bakgrunn
Høringen av NOU 2014: 11 Konkurranseklagenemnda ble avsluttet 5. februar 2015. En eventuell endring i konkurranselovens klageordning krever endringer i konkurranseloven. I denne forbindelse vil departementet også foreslå andre endringer i konkurranseloven.

Les hele høringsnotatet her.

Les forslag til lovendringer her. 

 • Advokatfirma Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
 • Advokatfirma DLA Piper Norway DA
 • Advokatfirmaet Grette DA
 • Advokatfirmaet Haavind AS
 • Advokatfirmaet HJORT DA
 • Advokatfirmaet Kluge DA
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Selmer DA
 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet WiersholmAS
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Brækhus Dege Advokatfirma DA
 • Bull & Co Advokatfirma AS
 • Deloitte Advokatfirma AS
 • Føyen Advokatfirma DA
 • KPMG
 • Kvale Advokatfirma DA
 • Oslo Economics
 • PWC
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Domstoladministrasjonen
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokatembetet
 • ØKOKRIM
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Departementene
 • Finanstilsynet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget
 • Konkurransetilsynet
 • Post- og teletilsynet
 • Sivilombudsmannen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Apotekerforeningen
 • Bedriftsforbundet
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Den norske Fagpresses Forening
 • Forleggerforeningen
 • Den norske Revisorforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Fono -den norske platebransjen
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • KS
 • Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norges Bondelag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Gullsmed Forbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Industriforening for Generiske legemidler
 • Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • NORWACO
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • (RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Skatterevisorenes Forening
 • Sparebankforeningen i Norge
 • Tono
 • Transportbrukerenes Fellesorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)
 • Det juridiske fakultet UiB
 • Det juridiske fakultet UiO
 • Det juridiske fakultet UiT
 • Norges Handelshøyskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Universitetet i Agder