Høring – utkast til endringer i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Forslag til endringer i konkurranseloven er nå sendt på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.06.2015