Høring av NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette NOU 2014:11 Konkurranseklagenemda på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 11.02.2015

Vår ref.: 14/1854

Høringsbrev [pdf]

Advokatfirma Arntzen de Besche 
Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen 
Advokatfirma DLA Piper Norway DA 
Advokatfirmaet Grette DA 
Advokatfirmaet Haavind AS 
Advokatfirmaet HJORT DA 
Advokatfirmaet Kluge DA 
Advokatfirmaet Schjødt AS 
Advokatfirmaet Selmer DA 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 
Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA 
Advokatfirmaet Thommessen AS 
Advokatfirmaet WiersholmAS 
Advokatfirmaet Wikborg Rein 
Brækhus Dege Advokatfirma
DA Bull & Co Advokatfirma AS 
Deloitte Advokatfirma AS 
Føyen Advokatfirma DA 
KPMG 
Kvale Advokatfirma DA 
Oslo Economics 
PWC 
Den norske Advokatforening 
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen 
Regjeringsadvokaten 
Riksadvokatembetet 
ØKOKRIM 
Brønnøysundregistrene 
Datatilsynet 
Departementene 
Finanstilsynet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Forbrukertvistutvalget 
Konkurransetilsynet 
Post- og teletilsynet 
Sivilombudsmannen 
Klagenemda for industrielle rettigheter
Kabeltvistnemda
Medieklagenemda
Markedsrådet
Domeneklagenemda
Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Apotekerforeningen 
Bedriftsforbundet
Dagligvareleverandørenes forening
Den norske Fagpresses Forening 
Den norske Forleggerforening 
Den norske Revisorforening 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Fono -den norske platebransjen 
Hovedorganisasjonen Virke 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
KS 
Kopinor, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til ånsdverk 
Landsorganisasjonen i Norge 
Maskinentreprenørenes Forbund 
Norges Bondelag 
Norges Colonialgrossisters Forbund 
Norges Eiendomsmeglerforbund 
Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund 
Norges Gullsmed Forbund 
Norges Juristforbund 
Norges Rederiforbund 
Norges Skogeierforbund 
Norges Taxiforbund 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Gartnerforbund 
Norsk Industriforening for Generiske legemidler 
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor 
Norske Sjømatbedrifters Landsforening 
NORWACO 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Skatterevisorenes Forening 
Sparebankforeningen i Norge 
Tono 
Transportbrukerenes Fellesorganisasjon 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) 
Det juridiske Fakultet UiB 
Det juridiske Fakultet UiO 
Det juridiske Fakultet UiT 
Norges Handelshøyskole 
Handelshøyskolen BI 
Universitetet i Agder