Historisk arkiv

Neste sommer kan du bruke TV-abonnementene dine i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet foreslår endringer som skal sikre norske forbrukeres tilgang til nettbaserte innholdstjenester som Netflix, TV 2 Sumo og HBO, selv om man reiser utenlands. Nå sendes forslag om hvordan portabilitetsforordningen kan gjennomføres ut på høring.

Høringssaken

EUs forordning trådte i kraft i EU i april i år og gjelder nå i alle EUs medlemsstater. Portabilitetsforordningen gir regler som skal sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. 6. juli ble det besluttet å ta forordningen inn i EØS-avtalen. Kulturdepartementet har nå sendt på høring et forslag til endringer i åndsverkloven som gjennomfører forordningen også i Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med at norske forbrukere snart, på lik linje med borgere av EU-land, kan få full tilgang til sine nettbaserte abonnementstjenester når de oppholder seg utenlands, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Veldig mange har irritert seg over at tilgang til innholdstjenester på nett ofte begrenses gjennom geo-blokkering når man reiser utenfor Norge. Nå har man løst dette for betalingstjenester i EU, og ved forslaget til lovendringer som Kulturdepartementet har sendt på høring vil norske forbrukere også kunne nyte godt av dette regelverket, sier kulturministeren.

På bakgrunn av høringen vil det i høst bli utarbeidet en proposisjon til Stortinget med forslag til lovendringer.  Kulturdepartementet legger opp til at reglene kan tre i kraft så raskt som mulig etter et vedtak i Stortinget.