Høring om endringer i åndsverkloven - Gjennomføring av portabilitetsforordningen (EU)

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i åndsverkloven som gjennomfører forordning (EU) 2017/1128 om grensekryssende portabilitet av nettbaserte innholdstjenester i det indre marked (portabilitetsforordningen). Forordningen gir regler for å sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten. Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i åndsverkloven. Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på høringslisten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.09.2018

Vår ref.: 18/4300

Forordningen gir regler for å sikre at abonnenter av portable nettbaserte innholdstjenester også får tilgang til disse tjenestene ved midlertidig opphold utenfor bostedsstaten.

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i åndsverkloven.

Vi ber om at høringsinstansene videreformidler høringsbrevet til aktuelle etater, medlemsorganisasjoner mv. som ikke er oppført på høringslisten. Høringen er åpen, og aktører som ikke har fått tilsendt høringssaken direkte, er også velkomne til å uttale seg.

Høringsfristen er 25. september 2018.

Benytt den digitale løsningen på www.regjeringen.no/2608147 for å avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringsbrev.pdf

Abelia
Advokatforeningen
Akademikerne
Altibox AS
Bildende Kunstneres Hjelpefond
BONO – Billedkunst Opphavsrett i Norge
Creative Commons Norge
Datatilsynet
Den Norske Ballettskole AS
Den norske Dommerforening
Den norske Forfatterforening
Den norske Forleggerforening
Den norske UNESCO-kommisjonen
Departementene
Det Norske Komponistfond
Discovery Networks Norway AS (Discovery)
Domstoladministrasjonen
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
Facebook
Fagpressen
Fellesorganisasjonen Foto-Norge
FolkOrg
Fond for utøvende kunstnere (FFUK)
FONO
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forbundet Frie Fotografer (FFF)
Forskerforbundet
FriBit
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Get TDC AS
Google Norge
Grafill – Norske grafiske designere og illustratører
GramArt
Gramo
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
IFPI Norge
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Institusjonsfotografene
Kabel Norge
Kopinor
KS – Kommunesektorens organisasjon
Kunstnernettverket
Landsforeningen Norske Malere
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Medietilsynet
Modern Times Group MTG AS
Motion Picture Association (MPA) v/adv. Simonsen Vogt Wiig
Motion Picture Licensing Corporation Norge (MPLC)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO)
Musikkfondene
Musikkforleggerne
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
NextGenTel AS
NONA – The Norwegian Online News Association
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Nordic Content Protection (Stop Nordic)
Nordic Screens AS
Norges Blindeforbund
Norges Fotografforbund
Norges Juristforbund
Norges museumsforbund
Norsk Artistforbund (NA)
Norsk audiovisuell oversetterforening (NAViO)
Norsk Bibliotekforening
Norsk Billedhoggerforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Norsk filmforbund
Norsk filminstitutt
Norsk Filmklubbforbund
Norsk forening for jus og edb
Norsk Journalistlag (NJ)
Norsk Komponistforening (NKF)
Norsk Kritikerlag
Norsk kulturråd
Norsk Lokalradioforbund
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB)
Norsk Oversetterforening (NO)
Norsk PEN
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening (NR)
Norsk rikskringkasting AS (NRK)
Norsk Rockforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norsk Skuespillerforbund (NSF)
Norsk teater- og orkesterforening
Norsk Tidsskriftforening
Norsk Videogramforening (NVF)
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Norske Billedkunstnere (NBK)
Norske Dansekunstnere
Norske Dramatikeres Forbund
Norske filmbyråers forening
Norske Filmregissører
Norske Grafikere
Norske Kunsthåndverkere (NK)
Norske Reklamefotografer
Norske Scenografer
Norske Tekstilkunstnere
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
P4 Radio Hele Norge AS
Patentstyret
Platearbeiderforeningen
Rettighetsalliansen
Riksarkivet
RiksTV AS
Stiftelsen Elektronikkbransjen
Telia
Telenor Norge AS
TONO
TV 2 AS
Unge Kunstneres Samfund
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Virke kunnskap, teknologi og utdanning (Virke KTU)
Virke Produsentforeningen
YS