Historisk arkiv

Nyheter

Listhaug i debatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er i dag i Stortinget hvor hun deltar i debatt om representantforslag om en helhetlig jordvernplan og representantforslag om tollvern.

Representantforslagene fremmes for Stortinget på lik linje med proposisjoner og meldinger fra regjeringen, og behandles i stortingskomiteen som har fagansvar for saken. Etter innstilling fra komiteen behandles forslaget i plenum i Stortinget. Komiteen kan foreslå at representantforslaget bifalles, eller at det oversendes til regjeringen for utredning og uttalelse, eller at det avvises. I tilknytning til representantforslag er det regjeringens plikt å rapportere framdrift og behandling av representantforslag som er vedtatt av Stortinget.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Stortinget i dag. (Foto: Nett-TV Stortinget)