Historisk arkiv

Nytt Landbruksdirektorat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fra 1. juli 2014 overtar Landbruksdirektoratet oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning.

Fra 1. juli 2014 overtar Landbruksdirektoratet oppgaver og personell fra Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning.

Jegvil effektivisere og modernisere landbrukets forvaltning, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. - Sammenslåing av Statens reindriftsforvaltning og Statens landbruksforvaltning er ett sentralt tiltak. Dette vil gi et bedre forvaltningstilbud både til reindriften og det øvrige landbruket, sier Listhaug.

Det nye Landbruksdirektoratet får ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser. Administrerende direktør i dagens SLF, Jørn Rolfsen, ble i Statsråd 6. juni 2014 åremålsbeskikket som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet fra 1. juli 2014 til 1. juli 2018.

Landbruksdirektoratet er lokalisert i Oslo og Alta. Avdelingen i direktoratet som arbeider med reindriftsspørsmål er lokalisert i Alta. Landbruksdirektoratet vil bidra til et bredere faglig miljø og styrket kompetanse i den fremtidige forvaltningen av reindriften. Samtidig vil man oppnå effektiviseringsgevinster gjennom sammenslåing av fellestjenester.