Historisk arkiv

Bioøkonomi i landbruket:

Laser mot sporskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Forskere og næringslivsaktører i flere land tester ut laserteknologi for å unngå skader i terrenget ved hogst.

Teknologien kommer med utviklingsprosjektet ”On Track”, et internasjonalt prosjekt som ledes av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio). Prosjektet handler om å utvikle nye løsninger på problemer som skognæringa sliter med på tvers av landegrensene. Norges største skogeier, Statskog, har vært med i kulissene og ser store muligheter.

Milde vintre krever bedre løsninger

– Å bruke skog som fornybar ressurs er avgjørende i det grønne skiftet. Milde vintere og tidvis mye nedbør skaper allerede større problemer for moderne skogsmaskiner. Derfor må vi utvikle teknikker som reduserer spor og sår i terrenget. Det som testes ut nå er veldig spennende, sier skogsjef i Statskog, Monica Grindberg.

Mer skånsom skogsdrift

Det hun sikter til er en laserbasert monitorering av hvor dype spor skogsmaskina lager. Teknologien muliggjør kontinuerlig overvåkning av spordybdeutviklingen i kjøretraseene. I det øyeblikket spordybden øker, vil maskinføreren se det umiddelbart.

– Da kan de forsterke grunnen med hogstavfall, legge om ruta eller gjøre andre tiltak for å unngå sporskader. Vi har store forventninger til at dette vil bidra til en mer skånsom skogsdrift i hele næringa, sier Grindberg.

Lassbærer.
Lassbærer. Foto: Statskog

Laser fanger opp sporskader

Forsker Helmer Belbo ved Nibio er en av mange som følger utviklingsprosjektene tett. Han påpeker at datamaterialet fra laserskanningen også er nyttig for oppryddingen.

– Laseren lager til slutt et kart over terrenget som viser hvor det er satt sporskader. Dermed kan skadene rettes opp mer effektivt, og det er mer sannsynlig at skader faktisk fanges opp og blir ryddet opp i, sier Belbo.

Forsker Helmer Belbo ved NIBIO følger utviklingsprosjektene tett.
Forsker Helmer Belbo ved NIBIO følger utviklingsprosjektene tett. Foto: Statskog

Tester ut gummibelter

Men «On Track» er mer enn laserscanning. I prosjektet har skogsmaskinprodusenten Ponsse (Finland), tråkkemaskinprodusenten Prinoth (Canada) og norske Owren (Vingrom) samarbeidet om å utvikle en lassbærer på gummibelter.  Lavere marktrykk skal gi mindre skader i terrenget og bedre arbeidsmiljø for maskinføreren gjennom redusert vibrasjon.

– Maskin er testet ut i stor skala både i Norge, Sverige, Finland, Latvia og Tyskland. Vi sammenfatter resultatene nå. Generelt kan jeg si at resultatene er langt bedre enn først fryktet, men samtidig må nok konseptet utvikles videre noen runder for å lande på gode og holdbare løsninger, sier Helmer.

Laseren lager et kart over terrenget som viser hvor det er satt sporskader.
Laseren lager et kart over terrenget som viser hvor det er satt sporskader. Foto: Statskog

Mer om ”On Track” på:

Kontaktpersoner:
Monica Grindberg, skogsjef i Statskog, tlf. 958 58 188,
Helmer Belbo, forsker ved Nibio, tlf. 970 78 239.