Historisk arkiv

Nyheter

Bioøkonomi i landbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen la i 2016 fram sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene. I en serie nettartikler vil Innovasjon Norge, NIBIO, Nofima, Landbruksdirektoratet, Norges forskningsråd, Mattilsynet, Statskog og Veterinærinstituttet forsøke å konkretisere og vise eksempler på hva bioøkonomi og overgangen til "Det grønne skiftet" innebærer.

Forsideillustrasjon.
Forsideillustrasjon - Regjeringens bioøkonomistrategi.

– Det er nødvendig med økt produksjon av fornybare ressurser fra skog og jordbruk, og bedre bruk av råstoffene for å utnytte mulighetene som ligger i bioøkonomien. Et nært samspill mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri må til for å møte utfordringene i framtida, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud. 

Regjeringens bioøkonomistrategi peker ut fire innsatsområder:

  • Samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder
  • Markeder for fornybare biobaserte produkter
  • Effektiv bruk og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser
  • Bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser.

Mer samarbeid

Innovasjon og næringsutvikling i en moderne bioøkonomi forutsetter at det etableres samhandling mellom aktører innen kunnskaps- og teknologiutvikling, råvareproduksjon og foredlingsindustri. Regjeringen ønsker å fremme samarbeid på tvers av sektorer, næringer og fagområder gjennom å legge til rette for:

  • Økt samarbeid innenfor og mellom verdikjeder
  • Økt tverrfaglighet og samfunnsdialog

Først ut i den nye serien med artikler er NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi, torsdag 13. september.