Historisk arkiv

Rapport om grøntsektoren mot 2035

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Et utvalg bestående av aktører i grøntnæringen, avtalepartene og forvaltningen har overlevert rapport om grøntsektoren mot 2035. Utvalget ble nedsatt i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2019 og fikk som mandat å legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntprodukter.

Rapporten peker på barrierer og muligheter for vekst og utvikling av grøntsektoren. Utvalget gir seks anbefalinger for videre innsats for sektoren. Anbefalingene peker bl.a. på tiltak for økt etterspørsel, produktutvikling, utvidet sesong og offentlig sektor som innkjøper. Videre pekes det på tiltak knyttet til utvikling av bærekraft som et konkurransefortrinn, styrking av produsentøkonomi, rekruttering og FoU-arbeid.