Grøntsektoren mot 2035

– sammen for økt konkurransekraft, økt etterspørsel og mer norsk

Fra: Rapport fra rådgivende utvalg for innovasjon, vekst og økt norskandel i grøntsektoren» overlevert til partene i jordbruksoppgjøret.

Forsidebilde: Grøntsektoren mot 2035
Forsidebilde: Grøntsektoren mot 2035