Historisk arkiv

Aspaker: - Vi følger situasjonen nøye

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Jeg er kjent med at de russiske tiltakene mot import av matvarer fra EU, Canada, USA og Australia også vil ramme blant annet sjømateksporten fra Norge. Vi følger situasjonen nøye og er i tett dialog med næringen. Det er nå særlig viktig å kartlegge konsekvensene av tiltakene, samt se på tiltak som kan gjennomføres for å lette situasjonen for sjømatnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forøvrig vises det til Utenriksdepartementets pressemelding: Brende: - Beklager russisk importforbud