Historisk arkiv

Fiskerireguleringar 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

Oversikt over fiskerireguleringar for 2020. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette. Sist oppdatert 19.12.2019.

Torskereguleringane i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------
Torskereguleringane nord for 62 grader nord i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------
Regulering av fisket etter kolmule i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Makrellreguleringa for 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fangst av kongekrabbe i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Deltakarforskrifta for 2020

----------------------------------------------------------------------------------------

Ingen samfiske-endringer i 2020

----------------------------------------------------------------------------------------