Hvordan blir en reguleringsforskrift fastsatt?

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter reguleringsforskrifter for neste år, basert på kvoteforhandlingene med andre land, anbefalinger fra reguleringsmøtet og Fiskeridirektoratet, innspill fra ulike organisasjoner, samt politiske føringer.

Reguleringshjulet
 

Reguleringsmøtet holdes to ganger i året, et i juni og et i november. Les mer på Fiskeridirektoratets nettsider. Hele næringen fra både på hav og land er representert på møtet.

Enkelte elementer i reguleringsforskriftene må endres i løpet av reguleringsåret.

Erfaringer fra reguleringene inneværende år er også med på å danne grunnlaget for neste års reguleringer. Reguleringene av fiskeriene er en kontinuerlig prosess.

Internasjonale, regionale avtaler legger premisser for hvilke elementer som må tas inn i våre reguleringsforskrifter.