Fiskerireguleringar 2023

Oversikt over fiskerireguleringar for 2023. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Korleis blir ei reguleringsforskrift fastsette?

 • 2022

  • Deltakerforskriften for 2023 er fastsatt (onsdag 21. desember 2022)

   Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

   Les mer:

  • Regulering av makrell i 2023 (onsdag 21. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt en midlertidig kvote på makrell for 2023 på 100.000 tonn. Den midlertidige prøveordningen med kvotesamarbeid videreføres i 2023.

   Les mer:

  • Regulering av torsk, hyse og sei i 2023 (onsdag 21. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke reguleringa av torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2023. Reguleringa blir i det vesentlege vidareført.

   Les mer:

  • Åpner for et direkte fiske på pigghå (onsdag 21. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for et direktefiske på pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap.

   Les mer:

  • Regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023 (lørdag 17. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering for fiske etter brosme og lange nord for 62° N. Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 8 076 tonn brosme og 10 454 tonn lange.

   Les mer:

  • Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2023 (lørdag 17. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har fastsett reguleringane av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2023. Den disponible kvoten for norske fartøy er sett til 3 299 tonn i Nordsjøen og 100 tonn i Skagerrak.

   Les mer:

  • Regulering av fisket etter kolmule i 2023 (lørdag 17. desember 2022)

   I kyststatsforhandlingane om kolmule tidlegare i haust vart det semje om å fastsetje ein totalkvote (TAC) på 1 359 629 tonn kolmule i 2023. Dette er i tråd med Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) sitt råd.

   Les mer:

  • Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2023 (lørdag 17. desember 2022)

   Kyststatane vart i kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (nvg-sild) tidlegare i haust samde om at totalkvoten for 2023 blir sett til 511 171 tonn. Noreg har vedteke å føre vidare den norske delen på 76 prosent av totalkvoten (TAC), og norsk kvote for 2023 blir dermed på 383 704 tonn.

   Les mer:

  • Fangst av kongekrabbe i 2023 (lørdag 17. desember 2022)

   Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område aust for 26°Ø i 2023. Reguleringa blir vidareført i det vesentlege utan endringar i 2023.

   Les mer: