Fiskerireguleringar 2022

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Oversikt over fiskerireguleringar for 2022. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Ny høstingsforskrift fra 1. januar 2022 (23.12.2021)

Regulering av torsk, hyse og sei i 2022 (22.12.2021)

Regulering av torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 (22.12.2021)

Regulering av makrell i 2022 (22.12.2021)

Norge og Storbritannia enige om fiskeriavtale (21.12.2021)

Regulering av norsk vårgytende sild i 2022 (17.12.2021)

Regulering av fisket etter kolmule i 2022 (16.12.2021)

Omsetningskravet i kongekrabbefisket står fast (16.12.2021)

Snøkrabbekvoten økes i 2022 (16.12.2021)

Deltakerforskriften for 2022 er fastsatt (16.12.2021)

Norge har inngått kvoteavtale med EU og Storbritannia for 2022 (10.12.2021)