Forsida

Fiskerireguleringar 2022

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Oversikt over fiskerireguleringar for 2022. Oversikta vert oppdatert løpande etter kvart som forskriftene vert fastsette.

Ny høstingsforskrift fra 1. januar 2022 (23.12.2021)

Regulering av torsk, hyse og sei i 2022 (22.12.2021)

Regulering av torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022 (22.12.2021)

Regulering av makrell i 2022 (22.12.2021)

Norge og Storbritannia enige om fiskeriavtale (21.12.2021)

Regulering av norsk vårgytende sild i 2022 (17.12.2021)

Regulering av fisket etter kolmule i 2022 (16.12.2021)

Omsetningskravet i kongekrabbefisket står fast (16.12.2021)

Snøkrabbekvoten økes i 2022 (16.12.2021)

Deltakerforskriften for 2022 er fastsatt (16.12.2021)

Norge har inngått kvoteavtale med EU og Storbritannia for 2022 (10.12.2021)