Forsiden

Norge og Storbritannia enige om fiskeriavtale

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge har for første gang inngått en bilateral fiskeriavtale med Storbritannia. Avtalen inkluderer gjensidig adgang til hverandres farvann og bytte av kvoter.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Yngve Angvik

– Jeg er fornøyd med at avtalen med Storbritannia endelig er på plass, den gir norske fiskere forutsigbarhet. Ikke minst er dette en historisk dag, det er første gang vi får en slik avtale. Fremover vil vi fortsette å utvikle samarbeidet med Storbritannia, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

I avtalen er Norge og Storbritannia enige om gjensidig adgang til å fiske bunnfisk i hverandres farvann. Avtalen er slik utformet at partene har adgang til å fiske opp til 30 000 tonn bunnfisk i den andre partens sone i 2022. Detaljer om dette vil bli fastsatt i den norske reguleringen.

Det ble også avtalt adgang til Norge til å fiske 17 000 tonn nordsjøsild i britisk sone. Britene  kan fiske 17 000 tonn nvg-sild i norsk sone.I tillegg til samlekvoten på 30 000 tonn i britisk sone i Nordsjøen har Norge også byttet til seg blant annet 187 tonn torsk i NAFO (Vest-Atlanteren), 600 tonn blåkveite i britisk sone også utenom Nordsjøen, 1200 tonn lange og 650 tonn brosme utenom Nordsjøen. 

Norge vil utvikle fiskerisamarbeidet med britene både når det gjelder forvaltningstiltak og kontroll.

Fartøy fra Storbritannia får også torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard

Det blir nå fastsatt forskrift om regulering av fisket etter torsk i Fiskevernsonen ved Svalbard i 2022. Norge har fastsatt en torskekvote for fartøy fra Storbritannia på 6550 tonn i 2022.

Storbritannia vil på sin side ikke tillate at britiske fartøy fisker ut over kvoter tildelt av kyststatene i disse nordlige farvannene, det vil si de såkalte ICES-områdene 1 og 2.

- Når britiske fartøy får torskekvote i Fiskevernsonen ved Svalbard er det basert på en forståelse mellom Storbritannia og Norge. Dette styrker den bærekraftige forvaltningen av torskestammen i nordområdene, og var en forutsetning for tildeling av denne kvoten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

 

Vedlegg

Agreed Record of Fisheries Consultations between the United Kingdom and Norway for 2022 [pdf]

UK-Norway arrangement 20.12.2021 – FPZ [pdf]